ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
 

 
JUDr. Jaroslav Pavlas, Ph.D.
 
 
 
+420 566 521 888
+420 561 110 136
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Právní služby

 
Naše advokátní kancelář poskytuje fyzickým i právnickým osobám komplexní právní služby i poradenství na nejvyšší profesionální úrovni a to s maximálním důrazem na individuální přístup k potřebám klientů. Při řešení veškerých právních služeb postupujeme diskrétně.
 
 
 
 
 
 
 

Rodinné právo

 
rodinné právo
 
 
 

Rodinné právo

 
 • rozvod manželství
 • vypořádání společného jmění manželů
 • výživa a výchova nezletilých dětí
 • styk s nezletilými dětmi
 • výživné zletilých dětí
 • výživné manželky či manžela
 • výživné rozvedené manželky či manžela
 • opatrovnictví


 
 
 
 
 
 

Občanské právo

 
občanské právo
 
 
 

občanské právo

 
 • revize a připomínkování smluv
 • nájemní smlouvy
 • bytové právo
 • exekuce
 • vymáhání pohledávek
 • dědické právo
 • smlouva o zápůjčce
 • vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • zastupování a sepisování žalob ve sporných věcech
 
 
 
 
 
 

TRESTNÍ PRÁVO

 
trestní právo
 
 
 

TRESTNÍ PRÁVO

 
 • obhajoba v trestním řízení
 • zastupování poškozených
 • obhajoba mladistvých
 • příprava trestního oznámení


Advokát je zapsán v seznamu pro obhajobu Ex offo od počátku naší praxe. Máme bohaté zkušenosti s obhajobou Ex offo i na plnou moc.
 
 
 
 
 
 
 
 

NEMOVITOSTI

 
nemovitosti
 
 
 

NEMOVITOSTI

 
 • právní vztahy k nemovitostem
 • převody nemovitostí
 • kupní smlouvy
 • darovací smlouvy
 • věcná břemena
 • nájemní smlouvy
 • bytové právo
 • návrhy na vklad do katastru nemovitostí dle sepsaných smluv
 • směnná smlouva
 • vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • revize a připomínkování smluv 
 
 
 
 
 

OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ

 
ověřování podpisů
 
 
 

OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ

 
Úřední ověření podpisů fyzickým osobám.
 
 
 
 
 
 

ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVA

 
advokátní úschova
 
 
 

ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVA

 
Advokátní úschova tzv. deposit - bezpečné úschovy finančních prostředků při prodeji a koupi nemovitostí a případně i při dalších finančních transakcí.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPRÁVNÍ - PŘESTUPKOVÉ PRÁVO

 
přestupkové právo
 
 
 

SPRÁVNÍ - PŘESTUPKOVÉ PRÁVO

 
Zastupování fyzických osob ve správním řízení o přestupcích.